Internkontroll

Utfører dere periodisk kontroll av el-anlegget deres?

Internkontrollforskriften §4 krever at alle bedrifter har et internkontroll-system. Den stiller krav til innholdet i systemet, samt at den systematisk overvåkes og gjennomgås for å sikre at den fungerer som forutsatt. Den stiller også krav til dokumentasjon.

Sikkerheten rundt det elektriske anlegget er en del av internkontrollen, og det må inngå rutiner i den for at denne sikkerheten skal ivaretas. §9 i FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) sier at

«Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.»

Dette betyr at siden de fleste virksomheter ikke har kompetanse til å vurdere om et elektrisk anlegg er sikkert eller ikke, så må de få noen til utføre periodiske kontroller av el-anlegget deres. Det må også utarbeides rutiner for å styrke sikkerheten rundt det elektriske anlegget i virksomheten.

Brannsikkerhet og lønnsomhet

En del av el-kontrollen vil være å termografere sikringsskap for å avdekke brannfarlige feil før det oppstår store skader. Dette kan være feil som ikke alltid er så lett å se med det blotte øyet.

Det å ha en periodisk gjennomgang av el-anlegget vil også øke driftssikkerheten. Det er dessuten mindre kostbart å forebygge feil, enn å reparere eller bytte ut utstyr som går i stykker. Uforutsette hendelser fører ofte med seg andre konsekvenser, som driftsstans, materielle skader, og i verste tilfelle personskader.

BE-Elektro

Vi er et veletablert firma i Oslo som har vært aktiv siden 1982. Vi tilbyr totalleveranser av elektriske installasjoner for bedrifts- og privatmarkedet, alt fra store prosjekter til små serviceoppdrag. Vi tilbyr også periodiske el-kontroller som er skreddersydd for å tilfredsstille kundenes internkontrollbehov.

Vi tilbyr tjenester rundt Internkontroll:

  • Vi utfører el-kontroller for å sikre at el-anlegg er trygge og i henhold til gjeldende forskrifter da anlegget ble installert. Kontrollen blir utført periodisk i henhold til avtale. Dette vil tilfredsstille kravene om ettersyn 0g vedlikehold i internkontrollforskriften og FEL.
  • Rapport fra el-kontroll med kategoriserte avvik i forhold til alvorlighetsgrad, samt anbefalte utbedringer, vil bli sendt til bedriften etter utført kontroll.
  • Vi kan hjelpe dere med å utarbeide den delen av internkontrollen som tar for seg sikkerheten rundt det elektriske anlegget og rutiner rundt dette. Dette vil gjøres i samarbeid med bedriften.

Kontaktinfo

Ta kontakt for mer informasjon. Vi hjelper deg gjerne med å skreddersy en avtale som passer til akkurat din bedrift.

BE-Elektro AS
Tlf: 23 03 19 40
Be-elektro@be-elektro.no